REGULAMENT DE PARTICIPARE
Campania Give Away

1. Organizatorul Concursului:

Organizatorul concursului cu premii “Campania Give Away” denumit in continuare Concurs, este societatea SOLID HOUSE S.R.L. cu sediul social in mun. Constanta, str. Interioara 3 nr. 19, Birou 46, jud. Constanta, inregistrata la Registru Comertului Constanta sub nr. J13/1742/2010, avand cod unic de inregistrare 7437725, denumita in cele din urma Organizatorul, reprezentata de GUR RAMAZAN.

2. Scopul campaniei

2.1 Scopul Campaniei este de a creste popularitatea Organizatorului si numarul membrilor paginii sale create pe Facebook, Solid House, prin oferirea unui premiu constand intr-o canapea pentru 3 persoane, extensibila culoare gri.
Castigator va fi desemnati prin tragere la sorti cu ajutorului programului random.org.

2.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

3. Regulamentul oficial al Concursului:

Regulamentul oficial al concursului (regulamentul), este disponibil oricarui solicitant-participant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii www.solidhouse.ro..

Concursul se va desfasura conform preverilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Prezentul Regulament are dreptul de a informa cu privire la desfasurarea unei activitati publicitare initiate de Organizator, se adreseaza potentialților participanti si totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati.

Prin participarea la concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acceptarea lui de catre participanti, care se obliga sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicarii, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa regulamentul, modificarea urmand de a face publica respectiva modificare cu minim 24 ore inaintea intrarii in vigoare pe site-ul www.solidhouse.ro

4. Zona de desfasurare a campaniei

Campania este organizata pe teritoriul Romaniei.

5.Dreptul de participare:

Se pot inscrie in vederea participarii la concurs numai persoane fizice (“Participanti”) cu domiciliu si resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

La acest Conscurs nu pot participa:
-angajatii societatii SOLID HOUSE S.R.L. si ale societatilor ce fac parte din acelasi trust;
-sotul/sotia si rudele de gradul I si II, ai/ale angajatilor societatii SOLID HOUSE S.R.L. si ai /ale societatilor care fac parte din acelasi trust;
– angajatilor companiilor, persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Concursului;
-de asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parintii, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la concurs.

6. Perioada si locul de desfasurare:

Premiul acordat in cadrul concursului cu premii ““Campania Give Away”” va fi o canapea extensibila de 3 locuri
Valoarea premiului in parte este de 3500 lei.

7. Modalitatea de participare:

In vederea inscrierii in concursul cu premii ““Campania Give Away””, participantii trebuie sa acceseze website-ul www.solidhouse.ro din data de 10.11.2020 pana la data de 30.11.2020, ora 23:59 cel tarziu si sa completeze formularul de inscriere din sectiunea Giveaway
Pentru a avea posibilitatea de a castiga marele premiu, participantii trebuie sa acceseze si sa dea “ LIKE “ , pagina de Facebook – Solid House, Solid Store si Mesta Marmura si Travertin, sa completeze electronic formularul tipizat care se afla pe site, sa dea “LIKE” și sa distribuie campania “ La achizitia unui apartament primesti un voucher de pana la 3.000 euro pentru a mobila si a decora noua locuinta” pe pagina lor de Facebook aceasta campanie.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:
– nefunctioanarea site-ului concursului, din cauza supraaglomerarii retelei/retelelor de internet sau intreruperea serviciului de internet de catre furnizorii acestui serviciu,
– date incomplete, eronate, false, introduse de catre participanti.

8. Acordarea premiilor, anuntarea si validarea castigatorului:

Premiile vor fi acordate prin extragere filmata , extragerea se va face cu ajutorul site-ului Random.org
Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului castigat. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu un alt premiu.
Nu este admis completarea unui alt tip de formular decat cel de pe site.
Castigatorul validat va primii premiul prin curierat, la adresa indicata de acesta in maxim 60 de zile de la validarea castigatorului. Transportul va fi suportat de castigatorul validat.

9. Validarea castigatorilor:

Pentru a fi validat, un castigator trebuie sa raspunda telefonic atunci cand acesta este contactat de Organizator pentru a fi anuntat de premiul castigat, sau sa raspunda emailului de informare asupra premiului , si sa fi urmat pasii din modalitatea de participare. Ulterior contactarii, pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa trimita o copie CI a participantului;
In situatia in care un participant care a fost desemnat drept castigator nu poate fi contactat telefonic sau prin email in 3 zile de la data anuntarii premiului sau nu poate demonstra corectitudinea datelor va fi contactat urmatorul participant valid si va fi desemnat castigatorul respectivului premiu.
Anuntarea castigatorului va avea loc pe data 01.12.2020, ora 16.00 , cand va avea loc extragerea-tombola care se va filma si va putea fi vizionata pe pagina de facebook a companiei Solid House Numele castigatorului va fi afisat pe pagina concursului pe website-ul www.solidhouse.ro. Si pe pagina de facebook. Castigatorul va primi, de asemenea, un email prin care va fi anuntat de premiul castigat:
“ Felicitari, ai castigat premiul in cadrul concursului “Campania Give Away organizat pe website-ul www.solidhouse.ro”.

10. TAXE SI IMPOZITE:

Conform art.25 alin (1) din Codul Fiscal, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.
Conform art 13. alin (1) din Norme metodologice, in aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul Fiscal, sunt cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri și servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor.
Premiul nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi platite si suportate de ORGANIZATOR.
Garantia produselor este cea data de producator
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul castigat, dupa intrarea acestora in proprietatea participantilor, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

11. INFORMAREA PARTICIPANTILOR:

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulamentului.

12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Prin inscrierea in concursul “Campania Give Away”, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora.
Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea prelucrarii datelor personale ale participantilor/castigatorului la Concurs si sa utilizeze conform prezentului Regulament oficial si legislatia in vigoare.
Conform Legea 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre participanti in vederea participarii la concurs, cu buna credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dipozitiile legale in vigoare si aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau accesul neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Urmatoarele date personale (“Datele personale”) vor fi colectate pe durata concursului si utlizate in scopul desfasurarii acesteia de la participantii: nume, prenume participant, adresa email. Prin participarea la concurs si transmiterea Datelor Personale, participantii isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fara limitare la colectare, utilizare, stocare si transferul acestora) in scopul desfasurarii prezentului Concurs.

Prin participarea la Concurs, toti participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea indepliniri obligatiilor fiscale ale organizatorului.

Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Concurs. Refuzul de a furnizat Detele Personale determina neparticiparea la concurs.

Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata.

La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare:
– sa rectifice, actualizeze, blocheze, sterga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 129/2018.

Orice modificare a prezentului Regulament va fi anuntata pe www.solidhouse.ro.

13. MODIFICAREA REGULAMENTULUI:

Clientul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulmentul si a face publice respectivele modificari cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare pe www.solidhouse.ro.

14. INCETAREA/INTRERUPEREA CONTRACTULUI:

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitati organizatorului din motive independente de vointa sa, de a sigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
Forta majora, inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Concursul mai poate inceta inainte de indeplinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

15. LITIGII SI RECLAMATII:

Eventualele litigii apatute intre Organizator si participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Constanta.

Eventualele contestatii se vor trimite la sediul Organizatorului, in termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii castigatorilor pe www.solidhouse.ro..
Deciziile in vederea solutionarii contestatiilor vor fi adoptate de catre Organizator.
Va asteptam cu drag!