Inginer constructii civile

Candidatul Ideal

- Absolvent al Facultății dе Construcții;
- Experiență dе minim 5 ani în construcții / execuție;

- De preferat experienta in finisaje
- Cunoștințe dе utilizare a computerului MS Office, AutoCAD (nivel citire)
- Limba engleză nivel mediu;
- Persoană meticuloasă, atentă la detalii;
- Aptitudini dе conducere și coordonare a activităților complexe, cu accent pe calitate, încadrarea în termene și buget;
- Cunoașterea legislației în vigoare în domeniu;
- Posesor permis dе conducere categoria B;
- Bune abilitați dе comunicare (scris și verbal);
- Abilitatea dе a dezvolta relații bune cu clienții și reprezentanții clienților;
- Punctualitate, eficiență și asumarea responsabilității;

Descrierea jobului

- Planificаrеа, organizarеа și monitorizаrеа întregii аctivități lа nivel dе Șаntiеr, răspunzand de rеzultаte, de calitatеа аcеstorа și dе încаdrаrea în tеrmеnеle dе еxecuție stаbilite;
- Supravegherea și coordonarea angajaților și subcontractorilor;
- Coordonarea asigurării Șantierului cu utilajele si uneltele necesare, răspunzând de exploatarea și întreținerea lor;
- Pregătirea informațiilor necesare întocmirii situațiilor de lucrări lunare în colaborare cu Biroul Tehnic-Producție și cu beneficiarii.
- Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate;
- Monitorizeaza executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie;
- Intocmeste si/sau verifica situatii de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si orice alta documentatie cu caracter tehnic;
- Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica si comunica orice neconformitate sau problema sesizata
- Urmareste ca aprovizionarea cu materialele comandate sa se faca la timp si verifica existenta documentelor de calitate;
- Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.
- Intocmeste liste cu necesarul de materiale pe baza planurilor si a altor documente din proiect

Contact

Sediu Social

Telefon

0722 432 844

Adresa

Str. Interioara 3, Nr. 19, Constanta

Birou Vanzari

Telefon

0736 888 999

Adresa

Str. Interioara 3, nr.19, Constanta

Program

Luni - Vineri: 08:30 - 17:00

Sambata: 08:30 - 13:00