Regulament Campanie - La Solid House in luna Aprilie TVA-ul este de 5%

Regulament Campanie - La Solid House in luna Aprilie TVA-ul este de 5%

Vanzatorul/Organizatorul este societatea SOLID HOUSE S.R.L. cu sediul social in mun. Constanta, str. Interioara 3 nr. 19, jud. Constanta, inregistrata la Registru Comertului Constanta sub nr. J13/1742/2010, avand cod unic de inregistrare 27437725, denumita in cele din urma Organizatorul, reprezentata de GUR RAMAZAN.
Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti cumparatorii de apartamente din cadrul proiectelor din portofoliul societatii SOLID HOUSE SRL in perioada stabilita de 01.04.2024-30.04.2024

Regulamentul este diponibil oricarui solicitant-cumparator, in mod gratuit, pe intreaga durata a perioadei de campaniei, in format electronic, prin accesarea paginii www.solidhouse.ro.

Prin cumpararea de imobile se prezuma cunoasterea Regulamentului si acceptarea lui de catre cumparatori, care se obliga sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Potrivit liberei decizii a Vanzatorului, campania poate fi mediatizat in scopul informarii, publicarii, inclusic prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Organizatorul-Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa regulamentul, modificarea urmand de a face publica respectiva modificare cu minim 24 ore inaintea intrarii in vigoare pe site-ul www.solidhouse.ro

Pot achizitiona apartamente si beneficia de aceasta campanie orice persoana fizica cu domiciliu si resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care solicita achizitionarea unui imobil si care indeplineste toate conditiile fiscale pentru vanzarea cu cota redusa de TVA.

Valoarea campaniei este de 50.000 euro.
Reducerile oferite de societatea SOLID HOUSE SRL sunt oferite numai persoanelor care achita integral pretul pentru achizitia imobilului dorit la semnarea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare, care indeplineste conditiile fiscale pentru aplicarea cotei reduse de TVA. si care fac parte din proiectele prezentate de societatea SOLID HOUSE S.R.L., mai sus mentionate.


Nu se acorda contravaloarea in bani a reducerii oferite.

In cazul in care cumparatorul renunta sau nu doreste primirea cadoului oferit in aceasta campanie, acesta nu va primi in schimb contravaloare reducerii oferite, nici inlocuirea acesteia cu un alt cadou, sens in care va da o declaratie pe proprie raspundere.
Reducerea va fi acordata la data semnarii promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare in forma autentica.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR:

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Achizitionarea imobilelor in perioada 01.04.2024-30.04.2024 si primirea acestor reducerilor descrise mai sus implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulamentului.
Prin participarea la acesta campanie, cumparatorii imobilelor confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora.
Ca atare, Organizatorul/Vanzatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea prelucrarii datelor personale ale cuparatorilor-beneficiarilor acestei campanii si sa utilizeze conform prezentului Regulament oficial si legislatia in vigoare.
Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia personelor cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 677/2001), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre beneficiari in vederea participarii la acesata campanie, cu buna credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dipozitiile legale in vigoare si aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau accesul neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Urmatoarele date personale (“Datele personale”) vor fi colectate pe durata campaniei si utlizate in scopul desfasurarii acesteia de la beneficiari: nume, prenume cumparator, adresa email. Prin participarea la aceasta campanie si transmiterea Datelor Personale, cumparatorii isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fara limitare la colectare, utilizare, stocare si transferul acestora) in scopul desfasurarii prezentului Concurs.

Prin participarea la aceasta capanie, toti cumparatorii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea indepliniri obligatiilor fiscale ale organizatorului si in scopul transmiterii catre beneficiar a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing.

Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul achizionarii unui imobil din cadrul societatii SOLID HOUSE S.RL. si primirea unei reduceri.

Fiecare beneficiar al acestei campanii, are dreptul de a se opune in orice moment, in orice moment in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata.

Orice modificare a prezentului Regulament va fi anuntata pe www.solidhouse.ro.

Societatea SOLID HOUSE S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulmentul si a face publice respectivele modificari cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare pe www.solidhouse.ro.

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitati vanzatorului din motive independente de vointa sa, de a sigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora, inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator/Vanzator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului/Vanzatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Campania mai poate inceta inainte de indeplinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului/Vanzatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Eventualele litigii apatute intre vanzator/organizator si cumparator/beneficiar cu privire la orice aspect legat de desfasurarea campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Constanta.

Eventualele contestatii se vor trimite la sediul vanzatorului/organizatorului, societatea SOLID HOUSE SRL, in termen de 10 zile calendaristice de la data semnarii contractului de vanzare in forma autentica.

Va asteptam cu drag!

Contact

Sediu Social

Telefon

0722 432 844

Adresa

Str. Interioara 3, Nr. 19, Constanta

Birou Vanzari

Telefon

0736 888 999

Adresa

Str. Interioara 3, nr.19, Constanta

Program

Luni - Vineri: 08:30 - 17:00

Sambata: 08:30 - 13:00