REGULAMENT ACORDARE CARD CADOU CARREFOUR

REGULAMENT ACORDARE CARD CADOU CARREFOUR

Vanzatorul/Organizatorul este societatea SOLID HOUSE S.R.L. cu sediul social in mun. Constanta, str. Interioara 3 nr. 19, jud. Constanta, inregistrata la Registru Comertului Constanta sub nr. J13/1742/2010, avand cod unic de inregistrare 27437725, denumita in cele din urma Organizatorul, reprezentata de GUR RAMAZAN.

Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti promitentii – cumparatorii de apartamente din cadrul tuturor proiectelor societatii SOLID HOUSE SRL in perioada stabilita de 20.11.2021-31.12.2021.

Regulamentul este disponibil oricarui solicitant-cumparator, in mod gratuit, pe intreaga durata a perioadei de campaniei, in format electronic, prin accesarea paginii www.solidhouse.ro

Prin cumpararea de imobile se prezuma cunoasterea Regulamentului si acceptarea lui de catre cumparatori, care se obliga sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Potrivit liberei decizii a Vanzatorului, campania poate fi mediatizata in scopul informarii, publicarii, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.

Organizatorul-Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa regulamentul, modificarea urmand de a face publica respectiva modificare cu minim 24 ore inaintea intrarii in vigoare pe site-ul www.solidhouse.ro

Pot achizitiona apartamente si beneficia de acest card cadou, toate persoanele cu domiciliu si resedinta in Romania, care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

Cadoul acordat in cadrul acestei campanii consta in primirea unui card cadou in valoare de 12.000 lei/apartament, pus la dispozitie pentru achizitionarea unor produse din magazinele din reteaua Carrefour Romania S.A.

Modalitatea de primire a acestor cadouri:

Pentru a beneficia de un card cadou in valoare de12.000 lei/apartament, promitentul comparator trebuie sa semneze promisiunea bilaterala prin care sa achizitoneze un apartament din cadrul proiectelor dezvoltatorului SOLID HOUSE SRL si sa achite la semnarea antecontractului/promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare, pentru fiecare apartament achizitionat, un avans de minim 40% din valoarea contractului de vanzare.

Valoarea totala aproximativa a cardurilor cadou a acestei campanii este de 72.000 lei.

Cardurile cadou in valoare de 12.000 lei/apartament, oferite de societatea SOLID HOUSE SRL sunt cele prezentate in campanie si puse la dispozitie pentru reteaua Carrefour. Nu pot fi oferite alte carduri cadou cu alte sume sau alte cadourii si nu pot fi puse la dispozitie alte societati decat cea stabilita in campanie respectiv magazinele din reteaua Carrefour Romania S.A..

La prezentarea cardului cadou in valoare de 12.000 lei/apartament in magazinele din reteaua Carrefour Romania S.A., promitentul comparator/cumparatorul nu poate solicita magazinelor din reteaua Carrefour Romania S.A. alte produse cu alte marci, culori, dimensiuni decat cele puse la dispozitie de acesta sau aflate in magazin la aceea data.

Carrefour va emite factura1 / bonul fiscal aferent produselor comercializate in magazinele proprii care vor fi achitate cu carduri cadou la momentul perfectarii vanzarii (care va avea loc la data prezentarii, la magazin, a detinatorului cardului/cardurilor, alegerea produselor si prezentarea acestora la casa de marcat). Factura/bonul fiscal va fiemis(a) pentru contravaloarea integrala a produselor astfel achizitionate (valoarea de vanzare la raft), care trebuie sa fie cel putin egala cu contravaloarea cardului/cardurilor utilizate. Suma incarcata pe card poate fi folosita partial/fractionar pana la consumarea intregii valori.

Valoarea ramasa pe card dupa expirarea acestuia, nu poate fi schimbata in bani sau transferata pe un alt card.

Data expirarii unui card cadou apare pe bonul primit la casa de marcat dupa fiecare tranzactie efectuata cu acesta.

Carrefour va putea refuza acceptarea cardurilor cadou in cazul in care are suspiciuni sau indicii certe cu privire la autenticitatea acestora. In acest caz, Carrefour va avea dreptul de : a cere identificarea cumparatorului (prin prezentarea unui document de identitate), de a retine cardul/cardurile prezentate de cumparator si de a face toate demersurile in vederea clarificarii situatiei.

Cardul cadou nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi platite si suportate de ORGANIZATOR.

In cazul in care cumparatorul renunta sau nu doreste primirea cardului cadou oferit in aceasta campanie, acesta nu va primi in schimb contravaloare cardului cadou oferit, nici inlocuirea acestuia cu un alt cadou / card cadou oferit si nici scaderea pretului stabilit al imobilului ce face obiectul vanzarii cu valoare cardului cadou oferit, sens in care va da o declaratie pe proprie raspundere.

In cazul in care se renunta la achizitia apartamentului contravaloarea cardului cadou oferit in aceasta campanie se va retine din avansul achitat .

Cardul cadou va fi oferit in termen de 90 zile de la data semnarii antecontractului/promisiunii bilaterale de vanzare-cumprare in forma autentica si va avea o valabilitate de 12 luni.

Conform Normelor Metodologice art. 286 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ nu se cuprind în baza de impozitare a taxei dacă sunt acordate de furnizor/prestator direct în beneficiul clientului la momentul livrării/prestării şi nu constituie, în fapt, remunerarea unui serviciu sau unei livrări si conform art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, Se cuprind in categoria bunurilor acordate in mod gratuit in scopul stimularii vanzarilor bunurile care sunt produse de persoana impozabila in vederea vanzarii sau sunt comercializate in mod obisnuit de catre persoana impozabila, acordate in mod gratuit clientului, numai in masura in care sunt bunuri de acelasi fel ca si cele care sunt, au fost ori vor fi livrate clientului. Atunci cand bunurile acordate gratuit in vederea stimularii vanzarilor nu sunt produse de persoana impozabila si/sau nu sunt bunuri comercializate in mod obisnuit de persoana impozabila si/sau nu sunt de acelasi fel ca si cele care sunt ori au fost livrate clientului, acordarea gratuita a acestora nu se considera livrare de bunuri daca:

se face dovada obiectiva a faptului ca acestea pot fi utlizate de catre client in legatura cu bunurile/serviciile pe care le-a achizitionat de la respectiv persoana impozabila sau
bunurile/serviciile sunt furnizate catre consumatorul final si valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mica decat valoarea bunurilor serviciilor furnizate acestuia;
b) bunurile acordate in scop de reclama cuprind, fara a se limita la acestea, bunurile oferite in mod gratuit in cadrul campaniilor promotionale, mostre acordate pentru incercarea produselor sau pentru demostratii la punctele de vanzare.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu gift cardul cadou primit, dupa intrarea acestuia in proprietatea cumparatorului imobilului, sunt in sarcina exclusiva a proprietarului imobilului.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR:

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Achizitionarea imobilelor in perioada 20.11.2021-31.12.2021 si primirea acestor carduri cadou in valoare de 12.000 lei/apartament implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulamentului.

Prin participarea la acesta campanie, cumparatorii imobilelor confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora.

Cumparatorul dupa semnarea promisiunii bilaterale in forma autentica poate beneficia de cardul cadou stabilit mentionat mai sus, numai prin prezenta obligatorie a promitentului cumparator si numai prin prezentarea in original a promisiunii bilaterale incheiata in forma autentica cu societatea SOLID HOUSE SRL si a cardul cadou primit pentru Carrefour Constanta.

Reprezentarea promitentului cumparator cu o alta persoana pentru cadoul oferit nu este acceptata.

Ca atare, Organizatorul/Vanzatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea prelucrarii datelor personale ale cuparatorilor-beneficiarilor acestei campanii si sa utilizeze conform prezentului Regulament oficial si legislatiei in vigoare.

Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia personelor cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 677/2001), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre beneficiari in vederea participarii la acesata campanie, cu buna credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dipozitiile legale in vigoare si aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau accesul neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Urmatoarele date personale (“Datele personale”) vor fi colectate pe durata campaniei si utlizate in scopul desfasurarii acesteia de la beneficiari: nume, prenume cumparator, adresa email. Prin participarea la aceasta campanie si transmiterea Datelor Personale, promitentii cumparatori isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fara limitare la colectare, utilizare, stocare si transferul acestora) in scopul desfasurarii prezentului Concurs.

Prin participarea la aceasta capanie, toti promitentii cumparatori isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea indepliniri obligatiilor fiscale ale organizatorului si in scopul transmiterii catre beneficiar a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing.Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul achizionarii unui imobil din cadrul societatii SOLID HOUSE S.RL. si primirea unui card cadou.Fiecare beneficiar al acestei campanii, are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata.

Orice modificare a prezentului Regulament va fi anuntata pe www.solidhouse.ro.

Societatea SOLID HOUSE S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulmentul si a face publice respectivele modificari cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare pe www.solidhouse.ro.

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitati vanzatorului din motive independente de vointa sa, de a sigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora, inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator/Vanzator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului/Vanzatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Campania mai poate inceta inainte de indeplinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului/Vanzatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Eventualele litigii apatute intre promitent vanzator/organizator si promitent cumparator /beneficiar cu privire la orice aspect legat de desfasurarea campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Constanta.

Eventualele contestatii se vor trimite la sediul vanzatorului/organizatorului, societatea SOLID HOUSE SRL, in termen de 10 zile calendaristice de la data semnarii contractului de vanzare in forma autentica.Va asteptam cu drag!

Contact

Sediu Social

Telefon

0722 432 844

Adresa

Str. Interioara 3, Nr. 19, Constanta

Birou Vanzari

Telefon

0736 888 999

Adresa

Str. Interioara 3, nr.19, Constanta

Program

Luni - Vineri: 08:30 - 17:00

Sambata: 08:30 - 13:00